Organisation

Organisation

Organiseringen i Det Sorte Selskab:

Styrelsen i Det Sorte Selskab sætter den overordnede ramme for driften, visionen og værdigrundlaget. Der lyttes meget til medlemmerne, inden de endelige beslutninger træffes i Styrelsen.


Styrelsen afholder dialogmøder om mange forskellige emner og temaer. Vi ønsker, at alle medlemmer skal have muligheden for at komme til orde og bringe deres tanker og ideer i spil.


Styrelsen sørger for, at Selskabet afspejler medlemmerne. Resultatet af arbejdet skulle gerne være en masse medlemmer, der føler sig hjemme og trives i deres forening.

I Selskabet er der en høj grad af gennemsigtighed, som bl.a. kommer til udtryk ved dialogmøderne og de informative og inddragende skriv, der udarbejdes til Selskabets interne medlemsforum.


Styrelsen er forpligtet til at træffe konstruktive beslutninger, der skaber et godt og trygt fællesskab for alle medlemmer, for sikring af driften, og for at facilitere medlemmernes generelle trivsel.


Styrelsen i DSS består af meget forskellige mennesker, med hver deres baggrund og kompetencer. Styrelsen er selvsupplerende. Når der suppleres, sker det blandt andet efter den enkeltes menneskesyn, interesse for fællesskabet og hvordan vedkommendes kompetencer kan supplere og optimere arbejdet i Styrelsen.


Kort sagt har vi taget det bedste fra flere kendte styreformer og fået – en kort vej fra ide til handling, kombineret med indflydelse på det, der er vigtigt for det enkelte medlem; aktiviteterne, lokalerne, rammerne og samværet i vores trygge og tillidsfulde fællesskab.


Arbejds- og interessegrupper i Det Sorte Selskab:

Vi har både arbejdsgrupper og interessegrupper, hvor du som medlem opfordres til at involvere dig. Engagement i de forskellige grupper bidrager til fællesskabet og hjælper til udviklingen af

Det Sorte Selskab.


Herunder kan du se hvilke grupper vi har p.t.:


Arbejdsgrupper:


Introgruppen:

Afholder introaftner for potentielle nye medlemmer.


Lokalegruppen:

Står for indretning og vedligeholdelse af vores lokaler. Et godt sted at bidrage hvis, du har håndværksmæssige evner, eller bobler af ideer til nye redskaber eller forbedringer af de eksisterende.


Eventgruppen:

Er ansvarlig for et varieret og altid spændende udvalg af arrangementer der tilgodeser alle medlemmer. Medlemmerne af gruppen elsker at arrangere fester og kreere spændende scenarier, der bare skal deles med andre. Gruppen hjælper gerne med at virkeliggøre dine ideer til arrangementer, ligesom de gerne vil yde praktisk assistance, så alle arrangementer kan lykkes.


Der er p.t. følgende interessegrupper:

M’er gruppen: for alle Selskabets m’ere.

S’er gruppen: for alle Selskabets S’ere.

Singlegruppen: for alle Selskabets singler.

Rebgruppen: for Selskabets "riggere" og rebpartnere, samt dem, som gerne vil deltage i gruppens undervisning og erfaringsudveksling.


Har man som medlem brug for, eller lyst til at organisere sig i en mindre interessegruppe, som endnu ikke er etableret – f.eks. latexentusiaster eller læderfetichister – er vi åbne og imødekommende overfor, at medlemmerne tager teten og starter gruppen op.


Vi opererer med mantraet – ”Den der handler, bestemmer”.