Kontingent og medlemskab

Kontingent og medlemskab

Kontingent:

Kontingentet for alle medlemmer er 1.000 kr pr. kvartal og betales altid kvartalsvist forud.

Man kan også vælge at betale kontingent én gang årligt med en besparelse på 500 kr, altså 3.500 kr. 


Kontingenter modtages senest på kvartalets første åbne bankdag på Selskabets kontingentkonto.


Orlov:

Et medlem kan i visse tilfælde med Styrelsens accept bevilges kontingentmæssig orlov fra Selskabet, eksempelvis ved langvarigt udlandsophold eller udstationering, af jobmæssige, helbredsmæssige eller andre tvingende årsager.


Restance:

Ved manglende kontingentindbetaling ophører et medlems ret til at deltage i Selskabets aktiviteter straks efter den første restancedag. Restance medfører en advisering fra Selskabets Forretningsfører med en ny frist.


Ved fortsat restance er man automatisk udtrådt af Selskabet og må herefter igen ansøge om fortsat medlemskab.