Kontingent og medlemskab

Kontingent og medlemskab

Kontingent:

Kontingentet for prøvemedlemmer er 200 kr pr. person/måned. Der planer om at reducere kontingentet for fuldgyldige medlemmer i løbet af foråret 2024. Indtil da er kontingentet for fuldgyldige medlemmer 400 kr/måned og betales kvartalsvis, svarende til 1.200 kr pr. person/kvartal, eller man kan betale én gang årligt årligt med en besparelse på 600 kr årligt. 


Nedenfor kan du se hvad forskellen er på de to typer medlemskab. Når Selskabet har nået et passende medlemsantal, er det hensigten at reducere kontingentsatserne svarende til niveauet for husleje og driftsudgifter.


Som fuldgyldigt medlem kan man altså vælge at betale kontingent samlet én gang årligt: 4.200 kr svarende til 350 kr/måned. Det giver en årlig besparelse på 600 kr.


Kontingenter modtages allersenest på kvartalets første åbne bankdag på vores kontingentkonto.


Orlov:

Et medlem kan i visse tilfælde med Styrelsens accept bevilges kontingentmæssig orlov fra Selskabet, eksempelvis ved langvarigt udlandsophold, udstationering, af helbredsmæssig eller anden tvingende årsag.


Restance:

Ved manglende kontingentindbetaling ophører et medlems ret til at deltage i Selskabets aktiviteter straks efter den første restancedag. Restance medfører en advisering fra Selskabets Forretningsfører med en ny frist.


Ved fortsat restance er man automatisk udtrådt af Selskabet og må herefter igen ansøge om medlemskab.

Medlemskab:

Gæst

Prøve

Fuldt

Inklusive snaks og drikkevarer ad libitum

+

+

+

Adgang til åbne arrangementer

+

+

+

Egen profil på medlemsforum

+

+

Adgang til alle arrangementer også de lukkede

+

+

Egen nøgle og adgang til lokalerne når de ikke bruges

+

Mulighed for at medbringe gæster

+

Mulighed for at afholde arrangementer og events

+

Mulighed for at deltage i interessegrupperne

+

Mulighed for rabat ved årlig betaling

+

Pris

100kr. pr. besøg

200kr. pr. måned *

350kr. pr. måned *

* Kontingent betales kvartalsvis forud. Rabat opnås kun ved helårlig betaling.

Fuldgyldigt medlem:


Som fuldgyldigt medlem af Det Sorte Selskab har du de samme muligheder, rettigheder og pligter som prøvemedlemmer. Dog har fuldgyldige medlemmer en række privileger og fordele i forhold til prøvemedlemmer:


  • Egen nøgle og adgang til lokalerne når de ikke bruges
  • Mulighed for at invitere gæster
  • Mulighed for at afholde sine egne arrangementer og events
  • Mulighed for at deltage i interessegrupperne
  • Mulighed for årlig betaling med rabat