GDPR

Om GDPR og medlemmernes ret til diskretion og privatlivets fred

Medlemmernes ret til diskretion og privatlivets fred er af fundamental vigtighed for os alle i Det Sorte Selskab. Vi forstår og vi håndhæver beskyttelsen af vores medlemmers personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan vi ifølge Selskabets diskretionsregler samt gældende dansk lov indsamler, bruger og beskytter de oplysninger, som et medlem har betroet os.


Indsamling af oplysninger:

Vi er afhængige af at kunne kommunikere regelmæssigt under en eller anden form med vores medlemmer, enten via telefon, e-mail eller via vores interne hjemmeside og vi indsamler kun personlige oplysninger, når dette er nødvendigt for formålet med vores kommunikation med medlemmet. Dette kan omfatte oplysninger, som medlemmet giver os direkte, f.eks. navn, telefon, e-mailadresse eller anden relevant kontaktoplysning, f.eks. ved oplysning om flytning eller midlertidig telefon- eller adresseændring.


Brug af oplysninger:

De personlige oplysninger vi indsamler, bruges udelukkende til at opfylde de specifikke formål, som de er blevet indsamlet til. Vi bruger dine oplysninger til at kommunikere med dig og levere den ønskede service eller assistance og til at vedligeholde vores interaktion med dig.


Beskyttelse af oplysninger:

Vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod f.eks. uautoriseret adgang eller ændring, videregivelse eller ødelæggelse. Vi anvender passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder kryptering, brug af flertrins adgangskodebeskyttelse og begrænset adgang til personlige oplysninger medlemmerne imellem, med mindre et medlem selv udleverer sine kontaktoplysninger til et andet medlem, hvilket i så fald sker under strengeste iagttagelse af Selskabets eksplicitte diskretions- og adfærdsregler.


Deling af oplysninger:

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med nogen tredjepart uden din udførlige tilladelse, medmindre det i helt særlige tilfælde er nødvendigt for at opfylde formålet med vores interaktioner med dig eller som påkrævet ved lov.


Opbevaring af personlige oplysninger:

Vi gemmer dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde formålet med indsamlingen, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende love og regler.


Dine rettigheder:

Du har til enhver tid ret til at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, og til at rette eventuelle unøjagtigheder, begrænse vores behandling af dine oplysninger eller anmode om fuldstændig sletning af dine oplysninger i overensstemmelse med Selskabets diskretionsregler samt gældende love og regler.


Ændringer i denne erklæring: Vi er nædt til at forbeholde os ret til at ændre denne diskretionserklæring efter behov, f.eks. ved lovmæssige ændringer. Eventuelle ændringer vil blive kommunikeret på vores interne hjemmeside og via direkte kontakt.


Kontakt os:

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.