Adfærd og Samvær

Adfærd og samvær i Det Sorte Selskab

Her beskriver vi normerne for samværet i Selskabet. Selskabet er et fællesskab, hvor den sociale interaktion sker medlemmerne imellem, dels i lokalerne med leg og ved møder, snak og andre aktiviteter, dels i cyberspace og på offentligt tilgængelige sociale medier og på Selskabets egen kommunikationsplatform.


Vi ser Selskabet som et trygt og sikkert sted at være medlem i, at lege i, at være sammen i og at vise vores autentiske jeg i, fordi vi aktivt har taget stilling til, hvad der er acceptabel adfærd.


Grundregler for samvær:


 • Vi sikrer os samtykke.
 • Vi respekterer hinanden.
 • Vi accepterer, at et”Nej”er et nej.
 • Vi prioriterer sikkerheden.
 • Vi bidrager til fællesskabet.
 • Vi yder hinanden diskretion.
 • Vi har nultolerance i forhold til krænkelser.


Vi sikrer os samtykke:

Samtykke, aftale, tilladelse, enighed… disse vigtige forudsætninger har mange navne. I Det Sorte Selskab leger vi kun, når der forinden er aftalt klare grænser for legen og når det sker i frivillighed. Hos os er der ingen leg uden samtykke. Vi tjekker ind med hinanden, når vi leger og sikrer, at vi hele tiden er på den ”rigtige side” af egne/andres grænser og aftaler. I Det Sorte Selskab går vi ikke på kompromis med samtykke og vi interagerer med hinanden ud fra et forsigtighedsprincip.


Vores stopord er: CIRKUS


God stil i forhold til samtykke:

 • Aftal rammerne for leg FØR du går i gang.
 • Respekter aftalte grænser.
 • Samtykke genforhandles uden for legen.
 • Tag ansvar for klare linjer.
 • Vær forsigtig i forhold til andres grænser.
 • Tag ikke chancer med et Samtykke.
 • Spørg FØR du blander dig i andres leg.


Vi respekterer hinanden:

Mangfoldighed, plads, trivsel og rummelighed. Vi ønsker, at Selskabet er et sted, hvor “du kan være dig og jeg kan være mig”. Hvor vi har empati for hinanden og hvor alle tager medansvar for trygheden og trivslen. Vi taler pænt til hinanden og udviser pli. Vi mødes først og fremmest som mennesker i ligeværd uanset alder, etnicitet, køn, seksualitet, politisk tilhørsforhold m.v. I Det Sorte Selskab kan du trygt være dig og give dig hen. Du kan trygt udleve din seksualitet og være autentisk i det omfang, at det ikke på nogen måde går ud over andre.


God stil i forhold til respekt:

 • Gør ikke andre forkerte.
 • Undlad ”smagsdommeri”.
 • Lad terapeuten blive hjemme.
 • Undlad seksualisering.
 • Undlad bodyshaming.
 • Sæt ikke andre i en rolle uopfordret.
 • Ingen diskriminering.


Vi prioriterer sikkerheden:

Sikkerhed for alle er alles ansvar. Når du opholder dig i Selskabets lokaler, er du bevidst om din egen og andres sikkerhed. Det betyder, at du ved, hvor du kan få fat i relevant sikkerhedsudstyr, hvis der opstår behov. Du ved, hvor der er nødudgange. Du går ikke på kompromis med hygiejnen.


Sikkerhed i leg og samvær om BDSM har også en mental/psykisk dimension. Kend dem du leger med og sørg for, at de kender dig. Tag aktivt ansvar for sikkerheden og aftal gerne stopord og aftercare inden I begynder en leg.


God stil i forhold til sikkerhed:

 • Du tager ikke chancer.
 • Du er klar over, hvor der er sikkerhedsudstyr.
 • Du bruger gerne stopord – vores fælles stopord er CIRKUS.
 • Du kender begrænsninger – egne og legepartnere.
 • Du er opmærksom på egen og andres sikkerhed.
 • Du er bevidst om aftercare.
 • Du spritter af.
 • Du vasker hænder og bruger gerne handsker.


Vi accepterer altid et ”Nej”:

Vi accepterer altid et ”Nej”. Uanset hvornår eller hvordan du er i Det Sorte Selskab, vil dit ”Nej” altid blive accepteret og overholdt. Vi anerkender, at der ligger en stor andel af den ønskede tryghed i accepten af hinandens ”Nej”. Derfor accepterer du ethvert ”Nej”, ligesom alle andre accepterer dine ”Nej”. Vi gør os umage med at være tydelige, når vi siger fra.


God stil i forhold til accept af et ”Nej”:

 • ”Nej” betyder nej. Spørg ikke mere, forsøg ikke at overtale – accepter.
 • Vi kræver ikke et svar. Hvis vi ikke får svar, er det at betragte som et ”Nej”.
 • Et ”Nej” behøver ingen begrundelse eller forklaring.
 • Vi ser på andres leg uden at ”glo” eller ”glane”.


Vi bidrager til fællesskabet:

Det Sorte Selskab er et helt unikt fællesskab. Vi er fælles om interessen for BDSM, fetich og erotisk dominans. Vi er fælles om at passe på hinanden. Vi tager aktiv del i fællesskabet og drager omsorg for inklusion. Vi værner om fællesskabet og har fokus på egne bidrag fremfor andres mangler.


God stil i forhold til vores bidrag til fællesskabet:

 • Vi sætter os ned og er til stede, når vi er ankommet.
 • Vi lader vores civile arbejde blive udenfor Selskabet.
 • Vi er nysgerrige på hinanden.


Vi yder hinanden diskretion:

I Det Sorte Selskab lever vi i høj grad “udleveret” med hinanden. Alle medlemmer og gæster, der besøger vores lokaler, vil møde mennesker, der viser/udleverer deres seksualitet. Alene det at besøge lokalerne fortæller lidt om vores lyst, og seksualitet. Det er sårbart og udleverende.

Diskretion er derfor altafgørende. Diskretion er noget, vi giver til hinanden og som vi værner om. Det betyder, at du skal afholde dig fra at tale om aktiviteter fra Det Sorte Selskab, som kan henføres til personer. Det gælder i alle henseender med alle andre og på alle platforme. Er du i en situation, hvor du kommer i tvivl, om du lever op til diskretionshensynet, så gælder forsigtighedsprincippet – lad være!


God stil i forhold til diskretion:

 • Vi hilser ikke på hinanden, hvis vi tilfældigt mødes udenfor Selskabet.
 • Vi fortæller ikke andre om personhenførbare aktiviteter i Selskabet.
 • Vi taler MED hinanden og ikke OM hinanden.
 • Vi følger altid Selskabets fotopolitik.
 • Vi offentliggør ikke beretninger, historier eller gengivelser, der kan henføres til et medlem af Selskabet.
 • Medlemskab af Det Sorte Selskab er personligt.
 • Alle har retten til deres egen historie og deres egen fortælling.


Vi har nultolerance i forhold til krænkelser:

I det Sorte Selskab tolererer vi ikke krænkelser. Uanset omstændigheder, årsager, forklaringer og formildende omstændigheder, tolererer vi aldrig nogensinde en krænkelse af personer i Selskabet.


Alle skal være trygge i vores lokaler og på vores platform. Når og hvis et menneske føler sig krænket, er vores fokus på den krænkede part.


God stil i forhold til krænkelser:

 • Vær opmærksom på andres oplevelse af hvad du siger og gør.
 • Gør dig umage i dit samvær.
 • Lyt og vær nysgerrig.
 • Anerkend når et andet menneske føler sig krænket.
 • Accepter fejlbarlighed.
 • Hjælp hinanden.


Myndighed:

Øverste myndighed i Det Sorte Selskab er Styrelsen. Styrelsen er underlagt dansk lov og Selskabets vedtægter. Styrelsen kan vælge at udpege en stedfortrædende myndighed. Dette kan være Selskabets værter, gruppeansvarlige eller mødeansvarlige. Disse er undtaget diskretionshensyn overfor Styrelsen.


Spørgsmål:

Har du spørgsmål vedrørende adfærden i Det Sorte Selskab, vil vi meget gerne hjælpe. Skriv til styrelsen@detsorteselskab.dk