Den første tid

Den første tid


"Vores søde nye medlemmer skal føle sig som en værdsat og respekteret del af fællesskabet, allerede første gang de træder ind ad døren!"


At blive integreret i et allerede etableret fællesskab som vores er udfordrende for nogle, især når fællesskabet er centreret omkring vores seksualitet og intimitet. Derfor har vi en uformel seks måneders periode, hvor vi holder ekstra øje med de nye medlemmer. Formålet er udelukkende at støtte dem i at blive en del af fællesskabet på en tryg og sikker måde.


Nye medlemmer


Den første tid, hvor man lærer fællesskabet bedre at kende, er ofte afhængig af det nye medlems eget engagement og aktivitetsniveau. At man dukker op, socialiserer, lærer andre at kende, er nysgerrig og spørgende.


Det gælder for dig om at teste, om fællesskabet svarer til dine interesser og behov. Medlemskabet giver dig mulighed for at deltage i de forskellige arrangementer og interagere med andre medlemmer. Dog kan man først låne lokalerne til et privat event, når man har gennemgået et kursus som lokaleansvarlig og hvad dette indebærer. I Selskabet skal der altid være et medlem tilstede som har ansvar for lokalet, for sikkerheden og trygheden. Kursets varighed svarer til at deltage som "føl" en aften, sammen med et erfarent medlem som har lokaleansvaret og/eller værtsrollen.


Spørg hvis du er i tvivl!


På Selskabets interne forum deler vi praktiske oplysninger om events og aktiviteter, regler og retningslinjer, medlemskontingenter og andre vigtige detaljer. Du får som nyt medlem en introduktion til Selskabets nøglepersoner, grupper og medlemmer med lignende interesser eller erfaringer.


Du kan altid stille spørgsmål, udtrykke eventuelle bekymringer eller måske et behov for yderligere oplysninger hos de erfarne medlemmer. Vi vil altid gerne besvare spørgsmål og give den nødvendige støtte.


Vi ønsker at skabe en positiv og inkluderende oplevelse for de nye medlemmer. Det er også en chance for at opbygge relationer, etablere gensidig tillid og sikre din egen oplevelse som et velkomment og inkluderet medlem i fællesskabet.


At være nysgerrig og stille spørgsmål kan bidrage til at skabe en klar kommunikation om f.eks. gensidige forventninger eller præcisering af regler og normer inden for fællesskabet, hvilket fremmer en tryg og respektfuld atmosfære for alle involverede.