Tema-aften om æstetiske og funktionelle slavindepositioner

Tema-aften om æstetiske og funktionelle positioner

Selskabets værter og værtinder har frihed til under Selskabets Grundpiller og regler at gennemføre aftener med særlige temaer

…I en halvcirkel omkring drejeskiven sidder hendes eller hans hvidklædte søstre og brødre. De ser alle på slaven i midten og justerer deres egen knælende position så den efterhånden matcher dennes.

…Stilheden afbrydes af en kappeklædt Herre eller Frue, der banker Selskabets ceremonistav hårdt i gulvet 3 gange. “I har nu haft lejlighed til at studere og efterligne positionen. I har set positionens udtryk når den udføres påklædt, og I vil lære, at selv de detaljer man IKKE kan se - har betydning for det man KAN se. I skal nu studere, imitere og lære positionen nøgen. Hver en detalje er vigtig - hver en detalje skal læres. Mine Herrer og Fruer; Klæd slaverne af!“