Maskernes nat

Maskernes nat

Maskernes Nat er et arrangement, hvor mystik, uvished og ukendte ritualer kommer til at fylde de submissives bevidsthed

Scene efter scene udfoldes en mørk dramaturgi, der stimulerer alle sanser og bringer lystfulde, modsatrettede følelser i spil.

-------- Ѳ Ѳ Ѳ --------


De sorte kåbeklædte skikkelser står ubevægelige i en kreds midt i rummet. Deres anlagte hætter er så dybe, at du under normale omstændigheder ikke ville kunne se andet end mørke derinde…

I aften ser du dog tydeligt de udtryksløse, glatte hvide ansigter, der tavst toner frem fra mørket. Anonyme og ubestemmelige.