Asian Rope Play

Asian Rope Play

På disse aftener strammes rebene lidt efter lidt, og til sidst må de submissive give sig hen i lidenskabelig hjælpeløshed

Det Sorte Selskabs stemningsfulde lokaler er denne aften tilført østerlandsk stemning, og der indledes med demonstration af Kinbaku, undervisning og til sidst udfolder alle de tilstedeværende sine lyster - ansporet af aftenens japanske bondage.

-------- Ѳ Ѳ Ѳ --------


Den smukke kvinde og den muskuløse mand hænger hjælpeløse i hver sit net af reb. Deres kroppe er i en surrealistisk form for ro og balance dér midt i luften, men deres nervespidser sitrer og deres sind overgiver sig til det hele. Fangenskabet, friheden, smerten, lysten, ydmygelsen, ophøjelsen, magtesløsheden og hengivenheden.