Asian Rope Play

Asian Rope Play

På disse aftener strammes rebene lidt efter lidt, og til sidst må de submissive give sig hen i lidenskabelig hjælpeløshed

Herreværelset er denne aften tilført østerlandsk stemning, og der indledes med demonstration af Kinbaku, undervisning og til sidst udfolder alle de tilstedeværende sine lyster - ansporet af aftenens japanske bondage.

-------- Ѳ Ѳ Ѳ --------


Den smukke kvinde hænger hjælpeløs i et net af reb. Hendes krop er i en surrealistisk form for ro og balance dér midt i luften, men hendes nervespidser sitrer og hendes sind overgiver sig til det hele. Fangenskabet, friheden, smerten, lysten, ydmygelsen, ophøjelsen, magtesløsheden og hengivenheden.

Copyright DSS © All Rights Reserved